Home » Download » Reverb A

Reverb A

DOWNLOAD

2883 Lượt tải
Pass nếu có: genius.vn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD
Reverb A

Reverb A – Plugins tạo tiếng vang cho vocal khá hay và sử dụng rất đơn giản!

Author:

Thích hát hò, thu âm, mixing và vọc vạch đủ thứ. Có thể bạn không tin nhưng cái gì mình cũng biết chút ít đấy!

Comments (2)

Gửi phản hồi